website statistics


Нови апарати во Општа болница Куманово

Општа болница Куманово доби  коронарен стрес тест, холтер за мерење  на крвен притисок и следење на срцев ритам, спирометар, пет екг апарати, ехо на синуси.

Повеќе →