СООПШТЕНИЕ -ПОРАДИ РЕВИЗИЈА НА БИБЛИОТЕЧНИОТ ФОНД ЈОУ – БИБЛИОТЕКА „ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ“ – КУМАНОВО ГИ ИЗВЕСТУВА СВОИТЕ КОРИСНИЦИ НАВРЕМЕНО ДА ГИ ВРАТАТ ПОЗАЈМЕНИТЕ КНИГИ (БЕЗ ОГЛЕД НА ПЕРИОДОТ КОГА СЕ ПОЗАЈМЕНИ). ЗА ВРЕМЕ НА РЕВИЗИЈАТА БИБЛИОТЕКАТА ЌЕ БИДЕ ОТВОРЕНА ЗА КОРИСНИЦИТЕ.
Спорт
Забава